Kwelderontwikkeling door een Slibmotor

Wageningen, 29 mei 2017 – Binnen het programma Building with Nature bestaat een case Waddenzeehavens. Hierin staan de verschillende problemen als gevolg van natuurlijke processen van slibvorming in en rondom de Waddenzeehavens centraal. Een onderdeel hiervan is het project “Kwelderontwikkeling Koehoal door een Slibmotor”.

>> Lees verder