Ruimen van drijfvuil in het Schelde-estuarium

Doorheen het jaar wordt het drijfvuil uit het Schelde-estuarium geruimd met behulp van een kraan gemonteerd op een ponton. Dit ponton vaart quasi continu in het estuarium. Op basis van een analyse van de stromingskarakteristieken van het Schelde-estuarium, in het bijzonder de getij-afstanden en de verblijftijd worden twee mogelijke optimalisaties voorgesteld.

>> Lees verder