Hondskruid

In de Antwerpse haven vind je soms heel onverwachte pareltjes zoals dit eenzame exemplaar van Hondskruid, een zeldzame orchidee.

Hondskruid is een orchidee met een voorkeur voor een zonnige, kalkrijke, droge plaats. In België is deze plant beschermd, in Nederland werd de bescherming op 1 januari 2017 opgeheven als gevolg van wetswijzigingen waardoor niet langer het Rijk doch wel de provincies hierover beslissen.

Deze orchidee is moeilijk te verwarren met andere soorten. De gedrongen kegelvormige tot eivormige paarse bloeiwijze is kenmerkend.

Het betrof de 1e waarneming voor 2017 van deze plant in de Antwerpse haven. In 2016 was er de melding van 4 bloeiende exemplaren.

MEER WETEN?