Tuinierende wormen en klimaatverandering ondermijnen natuurlijke kustbescherming

Dijken zouden lager kunnen zijn als ze beschermd worden door golvendempende, grassige kwelders. Maar het buitendijkse kweldergras heeft het moeilijk, niet alleen door sterkere golven, maar ook door wormen die de zaden van het gras blijken te gebruiken voor hun eigen akkerbouw.

>> Lees verder