De strandgaper in het Noordzee-gebied

Onderzoek wijst uit dat er al strandgapers (Mya arenia) in Nederland aanwezig waren in de Middeleeuwen. Dit ondersteunt de hypothese dat de schelpdieren vóór de tijd van Columbus opnieuw werden geïntroduceerd vanuit Noord-Amerika, mogelijk door de Vikingen. Tijdens het Pleistoceen stierf de tweekleppige zeeschelp uit in Noordwest-Europa.

>> Lees verder