UItgeregende watervogeltelling

Groot Buitenschoor en Lillo, 18 maart 2017 – Stevige regenbuien met een fikse west 5, ziehier de weersomstandigheden voor de laatste midmaandelijkse watervogeltelling voor het winterhalfjaar 2016 – 2017. De resultaten zijn dan ook navenant.

Lillo – Fort

  • Dodaars, 1
  • Aalscholver, 1
  • Wilde Eend, 6
  • Meerkoet, 2

Groot Buitenschoor

  • Bergeend, 5
  • Scholekster, 3
  • Wulp, 9