Watervogeltelling Schor Oude Doel, Paardeschor en Doelpolder

Donderdag 16 maart 2017 is Jean Maebe er op uitgetroken voor een watervogeltelling Schor Oude Doel, Paardeschor en Doelpolder.

16.03.17 – 10u20 – L.W.  12u16 – H.W.  17u56
Zonnig weer – + 13°C. / 18°C.  – Z. 2/3 Bft – Zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars  1
 • Blauwe reiger  1
 • Grauwe gans  10
 • Grote canadese gans  33
 • Bergeend  61
 • Smient  10
 • Krakeend  10
 • Wintertaling  15
 • Wilde eend  27
 • Slobeend  5
 • Tafeleend  5 ( 3 vm – 2 vv )
 • Kuifeend  18
 • Buizerd  3
 • Torenvalk  1
 • Meerkoet  5
 • Scholekster  44
 • Kluut  61
 • Kievit  1
 • Watersnip  3
 • Grutto  4
 • Wulp  99
 • Tureluur  4
 • Kokmeeuw  88  – op de 2 koloniess achter de Scheledijk   88 – 286
 • Stormmeeuw  1 juv.
 • Houtduif  3
 • Zwarte kraai
 • Paardenschor
 • Bergeend  24
 • Buizerd  1
 • Scholekster  2
 • Wulp  1
 • Kokmeeuw  40
 • Houtduif  2

Doelpolder Noord

 • Dodaars  2
 • Fuut  5
 • Aalscholver  1
 • Blauwe reiger  5
 • Lepelaar  2
 • Knobbelzwaan  4
 • Kolgans  54
 • Grauwe gans  16
 • Grote canadese gans  32
 • Brandgans  1350
 • Nijlgans  5
 • Bergeend  69
 • Smient  1275
 • Krakeend  38
 • Wintertaling  13
 • Wilde eend  32
 • Pijlstaart  6
 • Slobeend  78
 • Tafeleend  38  ( 22 vm – 16 vv )
 • Kuifeend  59
 • Buizerd  1
 • Torenvalk  1
 • Slechtvalk  1
 • Waterhoen 1
 • Meerkoet  47
 • Scholekster  2
 • Kievit  21
 • Grutto  6
 • Wulp  5
 • Zwartkopmeeuw  5  op de kolonie
 • Kokmeeuw  8 + 230 op de kolonie
 • Holenduif  1
 • Houtduif  8
 • Merel  1
 • Kauw  6
 • Zwarte kraai  6
 • Spreeuw  120

Doelpolder  Midden

 • Waterhoen  1
 • Houtduif  3
 • Zwarte kraai  5

Doelpolder  Zuid

 • Grote canadese gans  7
 • Zwarte kraai  6