Rekening houden met vogels op dijken

De Waterschappen voeren op dit moment samen met Rijkswaterstaat de grootste dijkversterkingsoperatie uit sinds de Deltawerken. Dat biedt kansen om slimme combinaties te maken met ook andere doelen in een gebied, zoals biodiversiteit. Een nieuwe digitale brochure van onder meer Vogelbescherming geeft waterbeheerders tips hoe ze rekening kunnen houden met vogels die op zeedijken en kwelders leven.

>> lees verder