De droogte van Schoneveld

Het is bekend dat de monding van de Scheldedelta ooit bezaaid lag met tal van kleine eilanden, die tezamen een soort waddenlandschap vormden. In de loop der eeuwen zijn vele van die eilanden verzwolgen door de zee. Zo viel in de Westerschelde ooit het eiland Wulpen ten prooi aan de golven. Hetzelfde gebeurde met Schoneveld, ergens tussen 1370 en 1376. Die periode kende intense stormvloeden, waaronder die van 1375 bijzonder verwoestend te keer ging. De zandbank op de plek van het overstroomde eiland bevindt zich op vrij korte afstand van de westkust van Walcheren.

>> lees verder