Monitoring estuariene inrichting van de site aan het Fort Sint-Filips.

Dit is het tweede datarapport van de monitoring door het INBO van de site Fort Sint-Filips na de voltooiing van de inrichting (juli 2021). In dit rapport tonen we datareeksen van voor de start (T0 = 2019) tot en met het tweede jaar na afwerking van de inrichting in 2022.

>> lees verder