Verdieping Europaterminal: monitoring om potentiële effecten op het galgeschoor op de volgen

Voor het project ‘verdieping Europaterminal’ in het Antwerps havengebied (rechteroever Zeeschelde) wordt een nieuwe kaaimuur gebouwd en worden de aanmeerlocaties aan de terminal verdiept. De Europaterminal grenst aan het natuurreservaat ‘Galgeschoor’, tevens Europees beschermd
Vogel- en Habitatrichtlijngebied en Ramsar-gebied.

>> lees verder