Sediment als sleutel naar weerbare watersystemen

In de voor Nederland belangrijke vaargeulen in de Waddenzee en de Westerschelde moet steeds intensiever worden gebaggerd. Daarnaast neemt de biodiversiteit van de wereldwijd belangrijke wetlands af. Getijplaten en kustmoerassen beschermen dijken nu nog tegen stormen, maar moeten snel genoeg kunnen blijven meegroeien. Sediment is de sleutel: waar en wanneer is er genoeg, te veel of onvoldoende zand en slib?

WadSED vergelijkt de Waddenzee en de Westerschelde, bouwt nieuw gereedschap, en ontwerpt een nieuwe aanpak voor gezamenlijk beheer en beleid om te komen tot toekomstbestendig sedimentbeheer dat onze kusten gelijktijdig beschermt tegen een stijgende zeespiegel, afnemende biodiversiteit, en toenemende baggerkosten.

Meer over de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): http://www.nwo.nl