Watervogels in Vlaanderen tijdens de winter 2020-2021

Tijdens de winter 2020/21 werden door honderden vrijwilligers opnieuw heel wat watervogels geteld in Vlaanderen. Voor het eerst sinds 2012 kregen we nog eens een echte ouderwetse vorstperiode waarbij heel wat wateren geheel of gedeeltelijk dichtvroren. In deze bijdrage kun je lezen wat de gevolgen hiervan waren voor de verschillende soorten ganzen, eenden en steltlopers.

>> lees verder