Waterbuffels verhuizen naar hun winterverblijf

De Waterbuffels van het schor bij Baalhoek staan klaar voor transport. Het stormseizoen is aangebroken en met springvloed is het schor dan geen geschikte plek meer voor de buffels.

Vandaag worden ze voorzien van een GPS-zender, zodat hun graasgedrag gevolgd kan worden. Ze brengen de winter door in de Verrebroekse Plassen in het Antwerpse havengebied. Ze gaan daar in de winter Natuur en Bos helpen bij de begrazing in het gebied.