Inzicht in het dieet poolkabeljauw door combinatie microscopie en DNA-analyse

Poolkabeljauw of Arctische kabeljauw is een belangrijk onderdeel van de voedselketen in het Noordpoolgebied. Sarah Maes (KU Leuven) en Fokje Schaafsma (Wageningen Marine Research) onderzochten, samen met collega’s van de KU Leuven en het Alfred Wegener Instituut, het dieet van deze vis die werd gevangen in de Barentszee.

>> lees verder