Kaart 104. Westerschelde-Zeeschelde : monding Westerschelde tot monding Rupel 2022

Navigatiekaarten bevatten alle informatie die van belang is voor een veilige navigatie op zee en andere wateren. Het team Vlaamse Hydrografie maakt zowel papieren als elektronische kaarten (ENC’s). Deze kaart gaat van monding Westerschelde tot monding Rupel en bestaat uit 10 kaartbladen.

>> lees verder