Waar eindigt het schor en begint de dijk?

Het lijkt evident maar is het niet. Waar eindigt het schor en waar begint de dijk of “hoog supralitoraal”? Je vindt vele plant- en diersoorten in die schemerzone. De ene soort is meer gebonden aan getijdennatuur en verdraagt overstromingen, de andere houdt het liever wat droger.

Het INBO team Estuaria trok naar de oevers van de Zeeschelde (meer bepaald het Paardeschor) om dit van dichtbij te onderzoeken. We zochten er naar indicatieve plant- en diersoorten die kunnen helpen de grens te trekken. Ook fysische en chemische parameters zoals zoutgehalte en slibafzetting werden gemeten of beschreven. We bedachten, testten en bediscussieerden verschillende methodieken.

Met de opgedane kennis begint het licht alvast geleidelijk aan te schijnen in deze schemerzone. Wordt vervolgd.