Dageraadzandbijen in de delta

De dageraadzandbij is een zeldzame bij die voor het eerst in 2014 in Nederland opdook, in Zuid-Limburg. In 2021 en 2022 is deze zeldzame bij op diverse plekken in de delta verschenen. Dit is een bijzondere ontwikkeling. Qua verspreiding lijkt de dageraadzandbij de doornkaakzandbij achterna te gaan, die de laatste jaren ook vaker en noordelijker wordt aangetroffen.

>> lees verder