Uitbreiding van het Zwin verhoogt de overstromingsdynamiek

Sinds 2016 volgt het INBO het oppervlakte- en grondwaterpeil op in het Zwin in functie van de uitbreiding in 2019. We doen dit in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid. Bedoeling is om na te gaan wat de effecten zijn van de verbreding en verdieping van de hoofdgeul en de uitbreiding van het Zwin.

>> lees verder