Naar een onderbouwd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen

Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij bracht het INBO de beschikbare, voor het beheer relevante kennis over de Chinese wolhandkrab in kaart. We weten intussen al veel over de soort, maar er blijven nog enkele vragen. Onderzoekers en waterloopbeheerders gaan hiermee nu verder aan de slag om het toekomstige beheer van wolhandkrab te verbeteren.

>> lees verder