Midmaandelijkse watervogeltellingen winterhalfjaar 2021 – 2022 ** UPDATE

Dit weekeinde vonden de Midmaandelijkse watervogeltellingen voor februari van het winterhalfjaar 2021 – 2022 plaats.

Groot Buitenschoor

 • bergeend,4
 • wulp, 6
 • scholekster, 8

Galgeschoor

 • aalscholver, 1
 • wilde eend, 18
 • krakeend, 4
 • bergeend, 12
 • soepeend, 1
 • grauwe gans, 3
 • scholekster, 31
 • wulp, 4

Lillo

 • Kuifeend, 8
 • Dodaars, 3
 • Meerkoet, 6
 • Wilde eend, 9
 • Nijlgans, 2
 • Aalscholver, 3
 • Fuut 1

Potpolder

 • niets

Lillo tot Kruisschans

 • aalscholver, 1
 • wilde eend, 24
 • krakeend, 28
 • wintertaling, 4
 • smient, 7
 • canadagans, 26
 • scholekster, 20
 • wulp, 3

Fort St.Filips binnendijks

 • krakeend, 10
 • bergeend, 46
 • oeverloper, 2

Kruisschans tot Noordkasteel

 • aalscholver, 1
 • krakeend, 40
 • wintertaling, 31
 • bergeend, 63
 • scholekster, 9
 • wulp, 11

Noordkasteel

 • wilde eend, 8
 • krakeend, 3
 • kuifeend, 12
 • meerkoet, 9
 • soepeend, 1