Monitoring hydrologie Zwin. Rapportage 2021

Binnen dit project, uitgevoerd in opdracht van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust, afdeling Kust (MDK) worden de hydrologie en hydrodynamiek van oppervlakte- en
grondwater in het (uitgebreide) Zwin opgevolgd. De opdracht sluit aan bij het onderzoek naar
de sedimentdynamiek en hydrografie in het gebied dat het Waterbouwkundig Laboratorium
uitvoert.

>> lees verder