Nieuwe natuur Westerschelde dezelfde kwaliteit als bestaande natuur

Provincie Zeeland heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd inzicht te geven in de mogelijke effecten en risico’s van PFAS op de natuurontwikkeling in de Westerschelde. Daaruit blijkt dat de natuurkwaliteit van nu nog aan te leggen buitendijkse natuurgebieden zeker gelijkwaardig zal zijn aan de kwaliteit van de huidige buitendijkse natuurgebieden.

>> lees verder