foto credits: Afbeelding van SajeevBhaskaran via Pixabay

Habitatmapping: foerageren van overwinterende watervogels op de slikken van de Zeeschelde

De tweedelijnsrapportage bevat meer gevorderde analyses op de dataset boottellingen van watervogelfoerageergedrag in enkele focusgebieden van de Zeeschelde. De focus ligt hier op de zoetwater- en oligohaliene gebieden en op de numeriek belangrijkste soort wintertaling.

>> lees verder