Wintermaxima Groot Buitenschoor

De laatste jaren is het aantal vogels dat op het Groot Buitenschoor gezien wordt, gemakkelijk op 1 hand te tellen.

Mogelijke verklaringen zijn:

  • het opstarten van de waterzuivering in Brussel waardoor de organische vuilvracht quasi wegviel. Hierdoor stortte het bodemleven in elkaar, zo is de rode draadworm quasi volledig verdwenen. Minder bodemleven betekent ook minder voedselaanbod voor vogels.
  • de aanleg van natuurgebieden aan de overzijde van de Schelde. Hier worden de vogels niet gestoord door het getij, bovendien zitten zij ‘beschut’ tussen de dijken.

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de wintermaxima sinds het winterhalfjaar 1981 – 1982.

Deze tabel toont je de evolutie van het aantal soorten sinds het winterhalfjaar 1981 – 1982