Midmaandelijkse watervogeltellingen winterhalfjaar 2021 – 2022

In het weekeinde van 13 en 14 november vond de 2e midmaandelijkse watervogeltelling van het winterhalfjaar 2021 – 2022 plaats.

Groot Buitenschoor

 • grauwe gans, 8
 • scholekster, 6
 • wulp, 13

Galgenschoor

 • grauwe gans, 5
 • kievit, 66
 • scholekster, 25
 • smient, 6
 • wulp, 3

Lillo

 • aalscholver, 1
 • dodaars, 6
 • waterhoen, 2
 • wilde eend, 2

Potpolder

 • Wulp, 1
 • Scholekster, 3
 • Wilde eend, 2
 • Wintertaling, 6
 • Steltloper spec, 4

Lillo tot Kruisschans

 • Kievit 3
 • Krakeend 13
 • Smient 27
 • Aalscholver 1
 • Nijlgans 2

Fort Filip

 • Bergeend 1
 • Wilde eend 9
 • Nijlgans 5

Fort Filip tot Noordkasteel

 • Bergeend 1
 • Wintertaling 70
 • Nijlgans 4
 • Krakeend 38
 • Wilde eend 22
 • Wulp 2
 • Fuut 1
 • Aalscholver 1
 • Smient 10

Noordkasteel

 • Grote zaagbek 3
 • Kuifeend 4
 • Wilde eend 11
 • Meerkoet 10
 • Wintertaling 2
 • Krakeend 5
 • Slobeend 2
 • Waterhoen 2