Nieuwe toekomst voor Fort Lillo

Fort Lillo is een restant van de (voormalige) polderdorpen op de Rechterscheldeoever. De heropbouw past in het Masterplan Lillo. Met dit plan wil de stad het landschap, de beleving en de cultuurhistorie van het fort verbeteren voor bewoners en bezoekers. De werken starten midden 2022.

>> lees verder