Matig broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee

In de Nederlandse Waddenzee worden jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels. Een analyse van langetermijntrends in broedsucces (2005-2019) laat voor veel soorten onzekere trends zien, maar duidt er tegelijkertijd op dat de meeste soorten te weinig jongen grootbrengen om de populatie op termijn op peil te houden.

>> lees verder