Trofische relaties tussen oligochaeten en epibenthische predatoren op slikken in de Zeeschelde. Tweedelijnsanalyse

Het rapport kadert in het onderzoeksproject ‘Onderzoek naar trofische relaties in de Zeeschelde’. Specifiek gaat het rapport dieper in op de rol van het macrozoöbenthos in het voedselweb van de oligohaliene (zwak brakke) Zeeschelde door bijkomende analyse van de stabiele isotoop data.

>> Download het rapport