Pipingproef Hedwigepolder: experimenteren voor een betere hoogwaterbescherming

Donderdag 9 september geven Deltares, waterschap Hollandse Delta, Fugro en het Hoogwaterbeschermingsprogramma in de Hedwige-Prosperpolder het officiële startsein voor een grootschalig, innovatief onderzoek. Centraal staat daarbij de vraag of dijken op getijdenzand (zand aangevoerd door getijden) beter bestand zijn tegen ‘piping’ dan dijken op rivierzand.

>> lees verder