Milieu-inspectie onderzoekt op terreinen van 3M in Zwijndrecht onvergunde lozingen van chemische stof

De milieu-inspectie is aanwezig bij 3M om na te gaan hoe de chemische stof FBSA in de Schelde geloosd kon worden. 3M heeft geen vergunning om dat te doen, maar gaf eerder deze week wel toe dat ze wel degelijk FBSA in de Schelde loost. Volgens 3M is dat niet in strijd met de voorwaarden uit de vergunning.

>> lees verder