Opinie: Als we meer willen doen met slib, moeten we weten hoeveel hiervan aanwezig is in het Waddengebied

Slib in het Waddengebied kunnen we in ons voordeel inzetten. Maar hoeveel is er eigenlijk van? Deltares vond het antwoord en stelt: door beperkt af te tappen is in te spelen op de versnelde zeespiegelstijging.

>> lees verder