Cetti’s zanger op Galgeschoor

Cetti’s zanger is een onopvallend vogeltje dat je raar of zelden zult zien, maar des te meer horen op onze schorren. Je kunt deze zangvogel niet missen met zijn duidelijk herkenbare zang.

Walter van Ginhoven maakte onderstaande foto’s op het Galgeschoor waar al zeker 3 broedparen zouden zitten. Was Cetti’s zanger tot voor enkele jaren nog zeldzaam, met de klimaatsopwarming komt hij meer en meer in onze streken voor en blijven er heel wat van die dieren overwinteren.