Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes met schietfuiken 2020

Het rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand met fuikvisserij in de Zeeschelde voor 2020. In de studie worden de ruimtelijke en temporele veranderingen in soortenrijkdom en visabundantie toegelicht. De resultaten van 2020 worden vergeleken met resultaten van vorige campagnes.

>> Naar de rapporten