Zeldzame gasten op Galgeschoor

Tijdens de watervogeltelling van 13 februari werd Walter aangenaam verrast door een groepje van 38 bonte strandlopers.

Kwam Bonte strandloper vroeger nog in grote aantallen voor op het Galgeschoor, zien we vanaf 2002 een belangrijke terugval. De laatste waarneming van Bonte strandloper tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen, dateert van het winterhalfjaar 2010 – 2011.