Resultaten midmaandelijkse watervogeltellingen

In het kader van de midmaandelijkse watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2020 – 2021, ging Walter en Frank op stap om de watervogels tussen de Be-Nl grens en het Noordkasteel te tellen.

Groot Buitenschoor

Hier kon niet geteld worden. Ingevolge werken aan de hoogspanningsleidingen aan het Groot Buitenschoor en langsheen de Scheldelaan, werd een veiligheidsperimeter ingesteld waardoor het Groot Buitenschoor niet bereikbaar is tot donderdag 18 februari a.s.

Lillo Fort

 • dodaars, 1
 • meerkoet, 1

Galgeschoor

 • Bonte strandloper: 38
 • Scholekster: 104
 • Kievit: 64
 • Wulp: 6
 • Wilde eend: 67
 • Grauwe gans: 80
 • Kuifeend:6
 • Krakeend: 44
 • Smient: 12
 • Wintertaling: 16
 • Turelaar:1
 • Houtsnip: 1
 • Bergeend 6

Potpolder

Niets

Lillo tot Sluizen Van Cauwelaert

 • Grauwe gans: 18
 • Kievit: 98
 • Wulp: 54
 • Bergeend: 14
 • Kluut: 3
 • Wilde eend: 34
 • Krakeend: 36
 • Smient: 44
 • Wintertaling: 36

Nieuwe gebieden (Sluizen tot Noordkasteel)

 • Wilde eend: 40
 • Krakeend: 46
 • Smient: 20
 • Wintertaling: 48
 • Kievit: 20
 • Wulp: 5
 • Bonte strandloper: 22
 • Bergeend: 26
 • Tureluur: 2

Noordkasteel

 • Meerkoet: 8