Visbestandopnames in Sigmagebieden (2020)

In het kader van het Sigmaplan wordt er gewerkt aan de realisatie van een veiligere leefomgeving waarbij de kansen op catastrofale overstromingen in woongebieden sterk gereduceerd worden. Tegelijkertijd krijgt ook de natte natuur de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in de laag gelegen gebieden langs de grote rivieren. De gewenste ontwikkeling gaat van estuariene natuur, onder de vorm van ontpoldering en gebieden met een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) of een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG), tot terrestrisch wetland. Het INBO bemonsterde het visbestand in deze sigmagebieden.

>> lees verder