Duurzaam beheer van schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde

Het rapport bevat een duurzame oeverbeheerstrategie voor de volledige Zeeschelde. De studie schept een kader, geschematiseerd door een beslisboom, om de beheerder te helpen bij de keuze van het type oeververdediging indien zich een onderhoudsvraag stelt.

>> lees verder