De visatlas van Zeeland brengt 177 soorten in kaart

Zeven jaar spitten in archieven en vissen in onbekende wateren leverde een bulk kennis over Zeeuwse vispopulaties op, gebundeld in de visatlas Vissen in Zeeland. In de visrijkste provincie van Nederland zijn in totaal 177 soorten waargenomen.

>> lees verder