Kustwateren 100 miljoen jaar eerder bewoond dan gedacht

De ontdekking van Ediacara-fossielen in gesteenten die te herkennen zijn als oude kustlijnen, door bijvoorbeeld ribbels, bewijst dat deze vroege dieren actief en overvloedig waren in zeer ondiepe wateren.

>> lees verder