Zeekraal oogsten zonder vergunning

Op 31 augustus jl. zijn aan de Grevelingendam twee personen beboet voor het oogsten van zeekraal zonder vergunning. Een inspecteur van RUD Zeeland zag twee personen zeekraal oogsten bij de Oosterschelde (Natura2000 gebied). Bij hun auto werden vervolgens honderden ontwortelde zeekraalplanten aangetroffen.

>> lees verder