Hoogwaters 10-13 maart 2020

Op Waterinfo.be vindt u de 2de Scheldeflits van het jaar met aandacht voor de hoogwaters in het tijgebied van de Schelde die vorige week optraden en waar voor het hoogwater van 12 maart in de namiddag de stormtijprocedure gestart werd.

Springtij met een stevige westenwind met veel neerslag en hoge afvoeren zorgt voor hoge waterstanden en stormtij in tijgebied Schelde.

Na een stormachtige en kletsnatte maand februari, viel ook in de eerste helft van maart 2020 veel neerslag. In het tijgebied van de Schelde trad na de neerslag van 5-6 maart 2020 al GOG-werking op in gebieden gevoelig aan hoge bovenafvoer. Na de aanzienlijke neerslaghoeveelheden van 9-10 maart, net voor een springtijperiode, was er dan ook geen uitzonderlijk krachtige wind nodig om GOG-werking in het ganse Scheldegebied te krijgen.

>> Download de Scheldeflits

foto credits: Georges Hofer