DNA-barcodes van bodemdieren in de Noordzee

Bodemdieren in de Noordzee monitoren vergt heel wat tijdrovende identificaties. Met DNA-barcodes gaat het veel accurater en efficiënter! Het project GEANS toont in deze video hoe de 9 partners DNA-paspoorten opstellen van Noordzeesoorten die bekend staan als gevoelige verklikkers voor de veranderingen in zee en verstoring door menselijke activiteiten.

>> lees verder