Onderzoek naar oorzaak huidzweren bij platvissen op Belgisch deel van de Noordzee

Op maandag 30 maart 2020 verdedigt Maaike Vercauteren haar doctoraat aan Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Haar onderzoek bracht de oorzaak van zweren bij platvissen in het Belgisch deel van de Noordzee in kaart en onderzocht mogelijke risicofactoren.

Eerder opgelopen huidbeschadigingen die geïnfecteerd raken met twee specifieke soorten bacteriën leiden tot de huidzweren. Verschillende visgerelateerde en omgevingsgerelateerde factoren, maar ook vervuiling en visserij-intensiteit bleken de gevoeligheid voor het ontwikkelen van deze letsels te beïnvloeden.

Maaike voerde haar onderzoek uit in nauwe samenwerking met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Ze ontving in 2018 de VLIZ Communication Award, waarbij de onderzoeksresultaten naar het bredere publiek werden gecommuniceerd en een citizen science project werd opgestart.

Meer details over het onderzoek en praktische info over de openbare verdediging:
Link: www.vliz.be/docs/vlizine/21-03/PhDVercauteren_2020.03.30.pdf