Meeste droogvallende mosselbanken in de Waddenzee weten zich te handhaven

Al een kwart eeuw onderzoekt Wageningen Marine Research in opdracht voor het ministerie van LNV een aantal droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het meest recente onderzoek uit 2018 laat zien dat de meeste van de onderzochte mosselbanken zich hebben weten te handhaven. Enkele banken zijn niet teruggevonden, en er heeft zich in 2018 een nieuwe mosselbank gevormd.

>> lees verder