Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde

Intergetijdegebieden hebben een belangrijke functie in het estuarium bv. als habitat van talrijke levensgemeenschappen. De beschikbare datasets van goede troomsnelheidsmetingen beperkt zich echter voornamelijk tot de geulen. Daarom werden er door het Waterbouwkundig Laboratorium stromingsmetingen uitgevoerd op verschillende slikken langsheen de Zeeschelde, telkens over 2 volledige springtij-doodtij-cycli. In dit rapport worden de resultaten van deze meetcampagnes op intergetijdegebieden in de Zeeschelde besproken.

>> lees verder