Storm Ciara leidt tot 3 stormhoogwaters op rij in het tijgebied van de Zeeschelde.

In nasleep van de zuidwesterstorm ‘Ciara’ werd in het tijgebied van de Schelde tijdens 3 opeenvolgende hoogwaters de drempel voor Stormtij Zeescheldebekken bereikt op 10 en 11 februari 2020. De hoogst bereikte waterstand in Atwerpen was 6,93 mTAW op maandagnamiddag 10 februari.

>> download het rapport …