Infobijeenkomst omwonenden toekomst Hedwige-Prosperproject

In het Vlaams-Nederlandse grensgebied staat een belangrijk natuurontwikkelingsproject op stapel. Binnen enkele jaren worden de Hedwigepolder en Prosperpolder Noord teruggegeven aan de Schelde en komt hier unieke getijdennatuur tot ontwikkeling. Omwonenden krijgen meer uitleg over de komende werken tijdens een infobijeenkomst op dinsdag 10 december.

>> lees verder