Landaanwinningswerken als crisismaatregel

In de economische crisis van zo’n tien jaar geleden probeerde de overheid de economie te stimuleren door het versneld uitvoeren van allerlei projecten. Dat deed ze ook tijdens de economische crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw. Zo werden in het oosten van ons land jaarlijks duizenden hectares ‘woeste grond’, heidevelden en hoogvenen, ‘in cultuur gebracht’. In het Waddengebied begon men op grote schaal de vorming van kwelders te bevorderen door de aanleg van bezinkvelden, omgeven door dammetjes en doorsneden met rechte greppels.

>> lees verder