Flora-en-fauna

Paling in ‘t rood

Onze paling is dramatisch achteruit gegaan omdat obstakels, zoals sluizen, de dieren verhinderen naar zee te zwemmen om zich voort te planten. Meer dan de helft van de palingen slaagt er namelijk niet in de zee te bereiken.

>> lees verder